Ochranný program zaměstnanců

Ochranný program zaměstnanců zmírní či zcela kompenzuje negativní dopady u případné pojistné události. Naši poradci navrhnou řešení podle pracovní náplně Vašich zaměstnanců, jejich příjmů, případně individuální životní situace každého z nich.

Poradíme Vám v těchto oblastech:

  • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli
  • úraz nebo dlouhodobá nemoc zaměstnance
  • invalidita zaměstnance následkem úrazu nebo nemoci

Ochranný program zaměstnanců doporučujeme sjednávat jako tzv. skupinoví pojištění, díky čemuž lze výrazně ušetřit na nákladech. Pojistné na takovéto programy je mnohdy, při splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmu, daňově uznatelným nákladem, a to v jakékoliv výši. Tyto prostředky však nejsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění ani od daně z příjmu fyzických osob.