Firemní pojištění

Firemní ochranný program zaměstnanců zmírní či zcela kompenzuje negativní finanční dopad případné pojistné události. Naši specialisté navrhnou řešení dle pracovní náplně Vašich zaměstnanců, jejich příjmů, případně individuální životní situace každého z nich.

Poradíme Vám v těchto oblastech:

  • odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli,
  • úraz nebo dlouhodobá nemoc,
  • invalidita zaměstnance následkem úrazu nebo nemoci.

Firemní ochranný program doporučujeme sjednávat jako tzv. skupinové pojištění, díky čemuž lze výrazně ušetřit. Pojistné na takovéto programy je mnohdy, při splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmu (např. existence pravidel pro přispívání ve vnitřní normě, směrnici nebo kolektivní smlouvě), daňově uznatelným nákladem a to v jakékoliv výši. Tyto prostředky však nejsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění ani od daně z příjmu fyzických osob.