Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku ochrání váš movitý i nemovitý majetek nejenom před rozsáhlými škodami způsobenými záplavami či požáry a jinými živly, ale i před běžnými škodami zapříčiněnými například vodou unikající z prasklého potrubí.

V případech, kdy způsobíte škodu nechtěným zásahem do majetku nebo zdraví či ohrožením života někoho dalšího, můžete se chránit prostřednictvím některého z produktů pojištění odpovědnosti.

Pojištění majetku a odpovědnosti nabízí mnoho pojišťoven. S našimi poradci je snadné vybrat si ideální produkt. Nabídneme Vám pojištění:

  • domácnosti
  • rodinného domu
  • bytového domu
  • odpovědnosti v běžném občanském životě
  • odpovědnosti při výkonu povolání